Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου μας

Η Στήριξη των άπορων οικογενειών
Ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας που παρέχει ο Δήμος μας μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας, κατευθύνεται στην ολόπλευρη στήριξη των απόρων. Η παροχή τυποποιημένων τροφίμων, τα δημοτικά ιατρεία και η δημοτική ιματιοθήκη, είναι δράσεις και δομές που υπηρετούν αυτό το σκοπό. 
Ταυτόχρονα, στους ανθρώπους που πλήττονται από την οικονομική κρίση παρέχεται συμβουλευτική, κοινωνιολογική και ψυχολογική υποστήριξη όπου κρίνεται αναγκαίο. Η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα αυτά είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε ταλαιπωρία των δημοτών. Τα δε κριτήρια ένταξης, είναι σταθερά και καθορισμένα από την ίδια την Κοινωνική Υπηρεσία, που συναρτά πάντα την οικονομική αδυναμία και με άλλους παράγοντες που επιδρούν επιβαρυντικά στις συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας.
Στην όλη διαδικασία και για όλες τις περιπτώσεις, ακολουθούνται δύο σταθεροί και απαράβατοι κανόνες: Ο πρώτος αφορά, τη διασφάλιση του απορρήτου, της ανωνυμίας και φυσικά της αξιοπρέπειας των απόρων. Η τήρηση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού, χωρίς πουθενά να εμπλέκεται και πολύ περισσότερο να παρεμβαίνει η διοίκηση του Δήμου, ή οποιοσδήποτε αιρετός. Θεωρούμε ότι η ανάγκη για βοήθεια και η οικονομική αδυναμία των συνανθρώπων μας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κανένα και για κανένα λόγο. Αυτό ακριβώς, είναι και το στοιχείο που ξεχωρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του δικού μας Δήμου από άλλες αντίστοιχες και γι’ αυτό άλλωστε έχει βραβευθεί και έχει δεχθεί μόνο επαινετικά σχόλια από Φορείς και Σωματεία, που έχουν αναπτύξει συνεργασία και ανάλογες δράσεις με πολλούς Δήμους. Ο δεύτερος κανόνας, αφορά τον στόχο επανένταξης των βοηθούμενων στην κοινωνία, με κάθε τρόπο, χωρίς να παραιτούνται από την προσωπική τους ευθύνη και την προσπάθεια που οι ίδιοι οφείλουν να καταβάλλουν. Κανένας δε θέλουμε να αισθάνεται «μόνιμα» βοηθούμενος, αλλά αντίθετα να αντιμετωπίζει ως προσωρινή τη δυσκολία και την προσωπική του περιπέτεια. Η αισιοδοξία και η μαχητικότητα για τη ζωή, είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.
Άλλωστε, ο Δήμος δε μπορεί να επωμίζεται τη διαχείριση της φτώχειας και των συνεπειών που προκαλεί η οικονομική κρίση, την ίδια στιγμή μάλιστα που το κεντρικό κράτος συνεχίζει να αναπαράγει και να πολλαπλασιάζει αυτά τα προβλήματα.
Ας δούμε συνοπτικά τι λένε τα στοιχεία για το δικό μας Δήμο: Το Δεκέμβριο του 2012 οι εγγεγραμμένες οικογένειες στην Κοινωνική Υπηρεσία, μόνο για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων, ήταν 330 με 1081 μέλη. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2013, οι οικογένειες έφτασαν τις 1021 με συνολικό αριθμό μελών 2884 άτομα! Και το επαναλαμβάνουμε: Μόνο για το πρόγραμμα των τροφίμων! Για παράδειγμα, τα περιστατικά που είναι ενταγμένα στην ψυχολογική υποστήριξη, ξεπερνούν τα 650, ενώ από τα δημοτικά ιατρεία εξυπηρετούνται με ιατρική παρακολούθηση, δωρεάν εξετάσεις και φάρμακα πάνω από 160 ανασφάλιστοι συνδημότες μας που πραγματοποίησαν 378 ιατρικές επισκέψεις το περασμένο έτος. Μέσα στο 2013 συγκεντρώθηκαν και μοιράστηκαν 137 τόνοι τροφίμων, τεράστιες ποσότητες ρουχισμού και χιλιάδες φάρμακα σε ανασφάλιστους. Ταυτόχρονα ο Δήμος μας κατόρθωσε να κάνει δωρεές ιματισμού, φαρμάκων και ιατρικού υλικού, σε διάφορες οργανώσεις και ιδρύματα, όπως στους «Γιατρούς του Κόσμου», το «Δρομοκαΐτειο» και το Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.
Δεν παραθέτουμε τα παραπάνω στοιχεία "καμαρώνοντας" για την προσφορά μας, αλλά για να δείξουμε ότι η επιμονή και η σταθερή προσήλωση της σημερινής διοίκησης του Δήμου μας, των Υπηρεσιών του και των ανώνυμων συνδημοτών μας, στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, αποτελεί ελπίδα για όλους. 
Αυτό ακριβώς θα είναι και το θέμα μας στο επόμενο σημείωμα…

Α-25