Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου μας

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βιώνει μια σκληρή οικονομική κρίση που έχει ως άμεση συνέπεια, την εμφάνιση πρωτόγνωρων προβλημάτων, ακόμα και διαβίωσης, σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
Οι επιπτώσεις αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τα πιο φτωχά στρώματα, αγγίζοντας πλέον οικογένειες και νοικοκυριά που μέχρι πρόσφατα είχαν ένα αξιοπρεπές εισόδημα που τους επέτρεπε να διατηρούν επίπεδα διαβίωσης ακόμα και πάνω από το μέσο όρο.
Σε αυτές τις συνθήκες, οι Υπηρεσίες του Δήμου μας κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε νέες καταστάσεις, πολύ δυσκολότερες από το παρελθόν, σε σύνθετες ανάγκες που προέκυψαν σε ευρύτατα τμήματα των δημοτών μας.
Για να δώσουμε ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας φανταστούμε όλοι ένα νέο ζευγάρι με ένα μικρό παιδάκι. Αν σε αυτή την οικογένεια ο ένας, ή ακόμα χειρότερα και οι δύο γονείς μείνουν άνεργοι, πέραν της κυρίαρχης ανάγκης για δουλειά, είναι πιθανό να χρειάζονται βοήθεια σε φάρμακα, γιατρούς και ιατρικές εξετάσεις, τρόφιμα, ρούχα, ακόμα και Παιδικό Σταθμό για να αφήσουν το παιδί τους και να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο στην αναζήτηση εργασίας. Να πως ένα «συνηθισμένο» και «καθημερινό» πρόβλημα, προκαλεί πολλαπλές συνέπειες και επιπτώσεις, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί και να βοηθήσει ο Δήμος.
Σε σειρά κειμένων που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το έργο του Δήμου μας στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και πώς αυτές ανταποκρίθηκαν στις νέες πρόσθετες δυσκολίες που προέκυψαν από την κρίση στη χώρα μας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Η αποστολή της επικεντρώνεται στη στήριξη προσώπων, οικογενειών ή και ομάδων του πληθυσμού, που έχουν ανάγκη βοήθειας. Στελεχώνεται κυρίως από επιστημονικό προσωπικό, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές κλπ. Οι υπάλληλοι αυτοί, προσπαθούν να παρέχουν όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών ή και έκτακτων αναγκών των δημοτών μας, μέσα από τη λειτουργία των σχετικών προγραμμάτων.
Η συμβουλευτική ανέργων, τα σχολεία μεταναστών, η ψυχολογική υποστήριξη, τα δημοτικά ιατρεία, η δημοτική ιματιοθήκη, η διανομή τροφίμων, η «Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κ.Α.Π.Η. και οι Παιδικοί Σταθμοί, είναι μόνο ορισμένες από τις πλευρές της δράσης που αναπτύσσει σταθερά η Κοινωνική Υπηρεσία.
Παράλληλα, καλείται να ανταποκριθεί και σε πιο «έκτακτες» καταστάσεις και περιστατικά, όπως είναι οι εισαγγελικές παραγγελίες, ή ακόμα και η στήριξη πολιτών, όπως για παράδειγμα ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το έκτακτο «χαράτσι» το 2011 - 2012, ή ακόμα πιο πρόσφατα η αποκατάσταση της ρευματοδότησης σε φτωχά νοικοκυριά και η διευκόλυνση συνδημοτών μας για την ένταξή τους στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το φάσμα των καθηκόντων της συγκεκριμένης υπηρεσίας συνεχώς διευρύνεται, εξαιτίας των νέων όλο και πιο σύνθετων αναγκών, αλλά ακόμα και από νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τις Περιφέρειες στους Δήμους, όπως είναι τα βιβλιάρια πρόνοιας και τα προνοιακά επιδόματα. Αξίζει τέλος να σημειώσουμε δύο επιπλέον στοιχεία που καταδεικνύουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες επιτελείται αυτό το έργο.
Το πρώτο αφορά την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού, αφού σε συνθήκες ολοένα και αυξανόμενων αναγκών, ουσιαστικά απαγορεύονται οι προσλήψεις! Το δεύτερο έχει να κάνει με την μέχρι σήμερα απουσία χρηματοδότησης των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας, από τον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού κάτι τέτοιο δε στάθηκε δυνατό, με δεδομένη τη δραματική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης από τη μια μεριά και από την άλλη, τα χρέη που παρέλαβε η σημερινή διοίκηση από τις προηγούμενες.
Στη συνέχεια των σημειωμάτων θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο καταφέραμε να ανταποκριθούμε, παρά τις αντιξοότητες, καθώς και την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε σήμερα στους δημότες μας.

Α-25