Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Οικονομική πορεία Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη 2010-2013 (μέρος Α)

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/2/2013 παρουσιάστηκαν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Κανέλλο Τούντα, μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική πορεία του Δήμου από την 1/1/2011 που αναλάβαμε τη διοίκηση έως το τέλος του 2013. Σήμερα τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη καλύτερα και υπόσχονται ένα μέλλον χωρίς το άγχος της χρεωκοπίας που τον είχαν οδηγήσει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ας δούμε λοιπόν κάποια από τα στοιχεία αυτά.

Απαιτήσεις  
Στις οικονομικές χρήσεις 2012 και 2013, απέδωσε η προσπάθεια είσπραξης των απαιτήσεων του Δήμου από τρίτους, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά η ταμειακή ρευστότητα του Δήμου και να μειωθεί το σύνολο των απαιτήσεων από τρίτους. Αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα η εξέλιξη των απαιτήσεων.

 


Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δήμος χάρη στην πολύ καλή δουλειά των υπηρεσιών του κατάφερε στην εποχή της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας να μειώσει τις απαιτήσεις από τρίτους κατά 4.000.000 € περίπου. Ήτοι κατάφερε ακόμη να μειώσει τις οφειλές προς τον Δήμο όταν οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο την ίδια εποχή διπλασιάστηκαν.

 Διαγραμματική απεικόνιση απαιτήσεων
 

Δάνεια
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου έως την 31.12.2013.Η κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου. 


Ο Δήμος κατάφερε μέσα σ’ αυτή την τριετία να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάθος 25ετίας και να τα μειώσει κατά 5.000.000 € από ιδίους πόρους και μόνο ήτοι κατά 12%. Όταν αναλάβαμε η μηνιαία δόση του Δήμου ήταν 670.000€ που ήταν αδύνατον να εξυπηρετηθεί χωρίς νέα δάνεια και σήμερα έχει πέσει στα 180.000 €.

 Διαγραμματική απεικόνιση δανείων
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Η σημαντική μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μεταξύ των ετών  2011-2013 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

 
Αυτή τη στιγμή οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου είναι μόνο 400.000 € έναντι των 5.126.000 € που ήταν στις 31/12/2013.

Διαγραμματική απεικόνιση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων