Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Η συνεισφορά της Αντιπολίτευσης

Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο είναι σίγουρα όχι μόνο σημαντικός αλλά και απαραίτητος. Ελέγχει τη Διοίκηση του Δήμου και προτείνει διεξόδους σε προβλήματα που κατά την άποψή της η συμπολίτευση δεν αντιμετωπίζει σωστά.
Έχει σημασία -κατά τη γνώμη μου- στην πορεία προς τις Δημοτικές Εκλογές να ενημερωθούν οι πολίτες, ποιος ήταν ο ρόλος αυτής της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποια η θέση της σε θέματα που αφορούσαν στη λειτουργία του Δήμου όπως ο Oικονομικός Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα, ο Οικονομικός Απολογισμός, οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών, το πρόγραμμα δράσης κ.λπ.
Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί να ψηφίσει η Αντιπολίτευση τον οικονομικό προϋπολογισμό που προτείνει η Διοίκηση ή γιατί να ψηφίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα;
Καλώς ως εδώ. Έχει σημασία όμως, οι πολίτες να γνωρίζουν γιατί δεν ψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα ή τον προϋπολογισμό και κυρίως να γνωρίζουν τα επιχειρήματα που οδήγησαν σε όχι θεσμική ψήφο αλλά κυρίως ποιες προτάσεις τέθηκαν από την πλευρά της Αντιπολίτευσης επί των θεμάτων αυτών.
Εμείς ως “Κίνηση Πολιτών Νίκαιας –Αγ. Ι Ρέντη”, θέλουμε να κάνουμε γνωστά τα παραπάνω, με συνεχείς αναφορές μας, ώστε να γίνει γνωστή η στάση αυτής της Αντιπολίτευσης.
Θα ξεκινήσουμε σε επόμενη ανάρτησή μας, με την ψήφιση των προϋπολογισμών 2011, 2012, 2013, 2014.Ο ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ