Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Οικονομική πορεία Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (μέρος Β)

Συνεχίζοντας την παράθεση των οικονομικών στοιχείων της πόλης, έχει σημασία να σχολιάσουμε τους δείκτες σε σχέση με τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να δούμε την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους του Δήμου καθώς και την εξέλιξη της αποπληρωμής του χρέους του Δήμου. Ο τελευταίος πίνακας δείχνει με ανάγλυφο και αναλυτικό τρόπο τη μετατροπή του χρέους του Δήμου μέσα σε τρία χρόνια- και μάλιστα στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης- από 87 εκ ευρώ σε 37 εκ ευρώ και αυτό μόνο σε τραπεζικό δανεισμό ρυθμισμένο για 25 έτη.

Πίνακας 2009-2010
Πορεία χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΠ)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνεχόμενη μείωση της χρηματοδότησης  από τον κρατικό προϋπολογισμό , για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου.
 
Αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος οφείλει να λειτουργεί με τις ίδιες υπηρεσίες στους δημότες-πιστεύουμε ακράδαντα ότι σήμερα έχει βελτιωθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα και η ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες - παρά τη μείωση των εσόδων από τον προϋπολογισμό του κράτους κατά 63%.

Διαγραμματική απεικόνιση των ΚΑΠ ανά έτος
 
Εξέλιξη του λειτουργικού κόστους του Δήμου

Όπως φαίνεται ανάγλυφα στον πίνακα, καταφέραμε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. 

Εξέλιξη αποπληρωμής του χρέους του Δήμου 
Την 01.01.2011 ο Δήμος παρουσίαζε χρέος ύψους ποσού € 86.727.528,47. Την 31.12.2013 το χρέος μειώθηκε σε ποσό € 36.993.819,78 . Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μείωση του αρχικού χρέους ανά κατηγορία.
Σημείωση : Κατά την πορεία διαπιστώθηκε επιπλέον ποσό € 3 εκ. από προκαταβολές των ΚΑΠ, το οποίο εξοφλείται σε μηνιαία βάση με παρακράτηση ποσού 50.000,00 από τους ΚΑΠ.