Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κατασκευή ΚΑΠΗ Αγίου Γεωργίου
Με αγορά του οικοπέδου και των εξόδων κατασκευής, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το 2013 το Κ.Α.Π.Η. Αγίου Γεωργίου, σε ιδιόκτητο χώρο.Ανακατασκευάστηκε ο παιδικός σταθμός της οδού Γέμελου, με έξοδα και εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου. Ο σταθμός με δυναμικότητα 54 παιδιών.

Διαμορφώθηκε στην οδό Καυκάσου, το πρόγραμμα που θα λειτουργήσει για δύο χρόνια με δομές κατά της φτώχειας, όπως διανομή φαγητού, φροντίδα καθαριότητας κλπ.
προϋπολογισμός: 1.000.000€ - χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Κατασκευάστηκε ο νέος παιδικός σταθμός στην οδό Τυάνων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 2.112.000€ και δυναμικότητας 104 παιδιών.

Διαμορφώθηκε νέος παιδικός σταθμός στη Χαλκηδόνα, δυναμικότητας 50 παιδιών, από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Διαμορφώθηκε νέος βρεφικός σταθμός στο κτίριο της ΧΑΝ, δυναμικότητας 50 παιδιών, από τις υπηρεσίες του Δήμου.