Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Παιδικές Χαρές- Πράσινο

Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην πλατεία Κρήνης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον Άγιο Φίλιππα, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Νέα παιδική χαρά στον Πλάτωνα, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Νέα παιδική χαρά στη Βικτώρια και διαμόρφωση πλατείας, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ


Νέα παιδική χαρά στην πλατεία Κουμπάκη με αυτοχρηματοδότηση και εργασία υπηρεσιών του Δήμου


Νέα παιδική χαρά στο Κηποθέατρο με αυτοχρηματοδότηση και εργασία υπηρεσιών του Δήμου

Νέα παιδική χαρά στην πλατεία Δαβάκη με αυτοχρηματοδότηση και εργασία υπηρεσιών του Δήμου

Νέα παιδική χαρά στην οδό Σεφέρη (Νεάπολη) και διαμόρφωση πλατείας, με αυτοχρηματοδότηση και εργασία υπηρεσιών του Δήμου

Δενδροφύτευση Αγίου Φίλιππα, που θα γίνεται σε ετήσια βάση, ώστε να ανανεώνεται ο δασικός πλούτος του χώρου