Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Καθαριότητα

Ολοκληρώθηκε η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε όλο το Δήμο. Σήμερα, η πόλη διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης μπλε κάδων,χωρίς κανένα κόστος από πλευράς μας, καθώς ολόκληρο το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία Ανακύκλωσης.


Αγοράζεται νέος εξοπλισμός για την υπηρεσία καθαριότητας, προϋπολογισμού 1.000.000€, κάτι που είχε να συμβεί για πολλά χρόνια στην πόλη. Με δυο νέα απορριμματοφόρα 4Χ4 για την περιοχή της Νεάπολης, δυο καινούρια φορτηγά και ένα απορριμματοφόρο που μαζεύει σκουπίδια και ταυτόχρονα πλένει και τους κάδους, η πόλη τα επόμενα χρόνια δε θα έχει έλλειμμα εξοπλισμού στην καθαριότητα.