Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Σχολική Στέγη

Ολοκλήρωση κατασκευής 19ου Δημοτικού σχολείου
προϋπολογισμός: 1.700.000€- χρηματοδότηση Ο.Σ.Κ.

Διαμόρφωση νέων αιθουσών στο 11ο Δημοτικό σχολείο και το 17ο Νηπιαγωγείο (Χαλκηδόνα), ώστε να λειτουργεί πλέον σωστά και το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, σε σωστά διαμορφωμένους χώρους. Το έργο έγινε με έξοδα του Δήμου και με δικούς μας εργαζόμενους.
Διαμόρφωση χώρου Νηπιαγωγείου στο 14ο Δημοτικό Σχολείο με έξοδα του Δήμου και αυτεπιστασία