Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ορίστηκαν  χθες Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, οι Αντιδήμαρχοι Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη,  με στόχο να συνεχίσουν μια πολιτική που θα εξασφαλίζει μια πόλη καθαρή, με πράσινο, με πολιτιστική και αθλητική υποδομή, με σύγχρονα σχολεία, με δίκτυα  κοινωνικής αλληλεγγύης, μιας πόλης που θα σέβεται την παράδοσή της και την ιστορική της μνήμη.

Πιο συγκεκριμένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:


Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μαρία του Γεράσιμου, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα στα θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών.

Κοτζαμάνης Σπύρος του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Λεγάκης Γεώργιος του Ανδρέα , Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μπίχτας Παύλος του Αθανασίου, Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Νικολάκης Σπυρίδωνας του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Αθλητισμού.

Πανίδου – Μητακίδου Μαριάνθη του Ξενοφώντα, Αντιδήμαρχος  με αρμοδιότητα στα θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών.


Σταματάτος Δημοσθένης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Πρασίνου.