Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια στον επανέλεγχο των συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Σε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση κατάληξε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, κατά στην τελευταία του συνεδρίαση, μετά από συζήτηση σχετικά με τον έλεγχο μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, στους εργαζόμενους των Δήμων. Όλες οι Παρατάξεις συντάχθηκαν με τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων και στήριξαν τις μέχρι τώρα ενέργειες της Διοίκησης που αρνήθηκε να παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στους ελεγκτές. 
Το σχετικό απόσπασμα της απόφασης, έχει ως εξής:

"Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μετά από διεξοδική συζήτηση με θέμα τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου όπως ορίζει ο Ν. 4250/2014 κατέληξε στα παρακάτω:
  1. Θεωρεί την όλη διαδικασία απολύτως προσχηματική για ένα θέμα που έχει κλείσει με εφαρμογή των Ν. 2190/94, Ν. 2839/2000 και του ΠΔ 164/2004 αλλά και με αποφάσεις δικαστηρίων. Σήμερα με την εφαρμογή αυθαίρετων «κριτηρίων» από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) γίνεται προσπάθεια δημιουργίας δεξαμενής μαζικών απολύσεων.
  2. Υπάρχει έντονη στοχοποίηση του Δήμου μας με κομματικά χαρακτηριστικά, διότι ενώ οι δήμοι είναι 325, έχουν δημιουργηθεί μόνο 10 κλιμάκια ελέγχου για ισάριθμους Δήμους, ασκώντας συνεχή όχληση μόνο στο Δήμο μας.
  3. Διαπιστώνει ότι η όλη διαδικασία δεν αποσκοπεί στην εξεύρεση παρανόμων πράξεων εκ μέρους των εργαζομένων, (π.χ. πλαστοί τίτλοι σπουδών κ.λ.π.), πράγμα που ο Δήμος μας ήδη, κατ’ εφαρμογή της ΔΙΔΑΔ/Φ34/45/12843/20-3-2014 πραγματοποιεί, ώστε να αποκαλυφθούν όσοι έχουν καταθέσει πλαστούς τίτλους σπουδών.
  4. Ζητάει από την πολιτεία να αποδώσει στην Αυτοδιοίκηση τους απαιτούμενους πόρους ώστε να μπορέσει να πληρώσει τα κενά στις υπηρεσίες μας που είναι πολλά. Απαιτούμε διαδικασία νέων προσλήψεων που θα επιτρέψει στο Δήμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πόλης.
  5. Συμφωνεί απολύτως με τις θέσεις της ΠΟΕ – ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ να μην δοθούν αντίγραφα των φακέλων των εργαζομένων στο ΣΕΕΔΔ.
  6. Καλεί την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ να πάρουν αποφάσεις ώστε όλοι οι Δήμοι να πράξουν το ίδιο και να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η διαδικασία του «επανελέγχου».
  7. Θα είναι στο πλευρό της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουν."